Wettelijke verplichtingen verkoopinstrument. De ce-markering op het product bevestigt de naleving van deeuropese regelgeving die van kracht is op het gebied van machines en veiligheid (richtlijnen en normen 2006/42/eg,2004/108/eg,en 60335-1•en 60335-2-97•en 13561). Het gaat om wettelijke verplichtingen waaraan harol zowel in haar fabrieken als daarbuiten voldoet. de onderneming verplicht zich namelijk om, door middel van een adequaatsysteem van interne controles, te garanderen dat de kenmerken vande op de markt gebrachte productenin overeenstemming zijn met die van de modellen die door haar techniciontworpen en getest zijn.hiernaast worden aan dewederverkoper, met het oog op de juiste installatie en een veilig gebruikvan de zonwering, een complete productdocumentatie (het e-harolportaal dat gedetailleerde technischeinformatie, installatie-instructies,etc. bevat) en aan de eindklant dehandleiding voor gebruik verstrekt.de ce-markering, met alles wat ditinhoudt voor de producent vande zonwering, is eenweTTeLiJkeVerPLichTing in alle landen van de europese Unie en een zonweringzonder deze markering mag niet opde markt worden gebracht.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, persoonlijk advies of een vrijblijvende offerte opvragen ? Neem dan contact met ons op. Gebruik onderstaand contactformulier of bel ons op 0513-622666. Onze specialisten helpen u graag!

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te voeren.

Vrijblijvend advies

Onze specialisten geven graag persoonlijk en vrijblijvend advies over welk systeem het beste bij uw situatie past!

Onze merken